Support
www.colostrumbkk.com
094-698-3628
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

นิวอิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

วันที่: 27-05-2015

 

ประธานผู้ก่อตั้ง Mr. Graeme Clegg

 

 

บริษัท นิว อิมเมจ เปิดดำเนินการมา 30 ปี สำนักงานใหญ่อยู่ประเทศนิวซีแลนด์

เป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกโคลอสตรุมรายใหญ่ที่สุดในโลก

 

มีสาขามากกว่า 15 ประเทศทั่วโลก

 

VDO รู้จักกับบริษัทนิว อิมเมจ ผู้ผลิตและส่งออกโคลอสตรุมรายใหญ่ที่สุดของโลก(3.45 นาที)

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง http://www.newimageasia.com/resources/science-of-colostrum/