Support
www.colostrumbkk.com
094-698-3628
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

อัลฟ่า ไลปิด (Alpha Lipid) คืออะไร

วันที่: 27-04-2016

 

 

 

ปี 2015 บริษัทNew image ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ส่งออก คุณภาพเยี่ยม อันดับหนึ่งของ

 

 

ประเทศNewzealand ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

 

 

 

โคลอสตรุมของ New Image แตกต่างอย่างไร

 

 

อัลฟ่า ไลปิด : กรรมวิธีการผลิตอันเป็นสิทธิบัตรเฉพาะ

 

หลังจากได้โคลอสตรุมมาแล้ว โคลอสตรุมก็จะถูกนำสกัดไขมันออก และผ่านการฆ่าเชื้อ

 

โดยพาสเจอร์ไรซ์ที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วินาที ซึ่งนานพอที่จะฆ่า

 

เชื้อที่ก่อเชื้อโรคได้ทั้งหมด แต่ไม่ทำลายสารอาหารออกฤทธิ์ชีวภาพที่สำคัญ จากนั้น

 

เคลือบด้วยไขมันที่เป็นสิทธิบัตรเฉพาะของนิว อิมเมจ ที่เรียกว่า อัลฟ่า ไลปิด (Alpha

 

Lipid) โดย อัลฟ่า ไลปิด จะเคลือบทุกอนุภาค ของโคลอสตรุม ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มี

 

ลักษณะเป็นผงแห้งสีขาวที่ยังทรงคุณค่า สารออกฤทธิ์ชีวภาพมากมาย

 

 

กรรมวิธีการผลิตของผลิตภัณฑ์โคลอสตรุมอันเป็นสิทธิบัตรเฉพาะของ นิว อิมเมจ นี้

 

เป็นสิทธิบัตรแรกของโลกเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์โคลอสตรุมจากธรรมชาติแบบ

 

พิเศษ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่ช่วยให้คนเราสุขภาพดีขึ้นได้จากธรรมชาติ และ

 

ได้รับการปกป้องด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดย นิว อิมเมจ ได้รับ สิทธิบัตรนี้เป็น

 

บริษัทแรกในโลก ซึ่งทำให้มั่นใจว่าได้ส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดตามธรรมชาติแก่คุณ

 

 

 

 

 

เพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์จากโคลอสตรุมอย่างเต็มที่ สิ่งสำคัญคือการนำพาโคลอส

 

ตรุมให้ดูดซึมที่ลำไส้เล็ก และ ลำไส้ใหญ่ การเคลือบอนุภาคโคลอสตรุมด้วย อัลฟ่า ไล

 

ปิดนั้น จะสามารถป้องกันการทำลายโคลอสตรุมจากน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร และเมื่อ

 

อนุภาคโคลอสตรุมที่เคลือบด้วย อัลฟ่า ไลปิด ได้มาถึงลำไส้เล็ก จึงถูกดูดซึมเข้า

 

ร่างกายที่ลำไส้เล็กได้มากที่สุด

 

 

 

 

ทันทีที่มีการดูดซึมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพบริเวณลำไส้เล็กแล้ว ก็นับเป็นการเสริมสร้าง

 

การทำงานของระบบทางเดินอาหาร และช่วยให้ระบบทางเดินอาหารแข็งแรง เพื่อ

 

สุขภาพที่ดีในทุกๆวัน เนื่องจากลำไส้เล็กเป็นบริเวณที่มีการดูดซึมสารอาหารมากที่สุด

 

ขณะเดียวกันก็เป็นบริเวณที่มีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้อย่างง่ายดาย

 

 

 

 

 

 

สามารถสอบถามเพิ่มเติม Tel. 094 698 3628 พชร 

สแกนQR LINE เวลา6.00น.-24.00น.ทุกวัน, Email

Colostrumbkk@gmail.com