Support
www.colostrumbkk.com
094-698-3628
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

งานวิจัยทางคลีนิคในต่างประเทศ น้ำนมเหลืองของวัวช่วยเพิ่มการทำงานของเซลล์นักฆ่าตามธรรมชาติ (Nk Cell ) และการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยต่อต้านไวรัส และกำจัดเซลล์มะเร็ง

วันที่: 27-04-2021

 

น้ำนมเหลืองของวัว ช่วยเพิ่มการทำงานของเซลล์นักฆ่าตามธรรมชาติ Nk Cell ช่วยต้านไวรัส และต่อต้านเซลล์มะเร็ง ลดการกระจายตัวของเซลล์ร้าย กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน 

 

 

 

 

โคลอสตรุม ช่วยให้ NK CELL ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น