Support
www.colostrumbkk.com
094-698-3628
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

สาเหตุโรคมะเร็ง

วันที่: 28-04-2021

 

สาเหตุโรคมะเร็ง

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนของโรคมะเร็ง แต่เชื่อว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งอยู่หลายปัจจัย ดังนี้  

 

1) สาเหตุจากสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย

 

  1.1 สารเคมีบางชนิด เช่น

 • สารเคมีในควันบุหรี่และเขม่ารถยนต์
 • สารพิษจากเชื้อรา
 • สารพิษที่เกิดจากเนื้อสัตว์รมควัน ปิ้ง ย่าง ทอดจนไหม้เกรียม
 • สีย้อมผ้า
 • สารเคมีบางชนิดที่เกิดจากขบวนการทางอุตสาหกรรม

 

1.2 รังสีต่าง ๆ รวมทั้งรังสีอัลตราไวโอเลตในแสงแดด

 

1.3 การติดเชื้อเรื้อรัง เช่น

 • ไวรัสตับอักเสบชนิดบี มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งตับ
 • ฮิวแมน แพพพิโลมา ไวรัส (Human Papilloma Virus หรือ HPV) อาจมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งของเซลล์เยื่อบุต่าง ๆ เช่น มะเร็งปากมดลูก
 • เอบสไตน์ บาร์ ไวรัส (Epstein Barr Virus) มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือมะเร็งโพรงหลังจมูก
 • เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลรัย (Helicobacter Pylori) มีความสัมพันธ์กับมะเร็งกระเพาะอาหาร

 

1.4 พยาธิ เช่น พยาธิใบไม้ตับ มีความสัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดีในตับ  

 

2) สาเหตุภายในร่างกาย

 

 • กรรมพันธ์ุที่ผิดปกติ
 • ความไม่สมดุลทางฮอร์โมน
 • ภูมิคุ้มกันที่บกพร่อง
 • การระคายเคืองที่เกิดซ้ำ ๆ เป็นเวลานาน
 • ภาวะทุพโภชนาการ เป็นต้น