Support
www.colostrumbkk.com
094-698-3628
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
จำนวนครั้งที่เปิดดูสินค้า : 755 | ความคิดเห็น: 0

Colostrum aL3 The Warrior เพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายได้อย่างฉับพลัน

 เพิ่มเมื่อ: 21/05/2018
 แก้ไขล่าสุด: 21/05/2018
 เบอร์โทรติดต่อ: 094-698-3628
 อีเมลล์: Colostrumbkk@gmail.com

รายละเอียด:
คือ IMMUFORT ในประเทศนิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆ ป้องกันการติดเชื้อโรคร้ายต่างๆ สร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายอย่างฉับพลันด้วย IgG ถึง 220 มิลลิกรัมต่อเม็ด
2,200.00 บาท

 สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 ส่วนประกอบสำคัญ

1. ผงโคลอสตรุมเกรด IgG สูง      550 มิลลิกรัม
ประกอบด้วย Immunoglobulins (IgG 40%)    220 มิลลิกรัม

จุดเด่น

เพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายได้อย่างฉับพลัน

การรับประทาน

ละลายหรือเคี้ยว 1 เม็ด (วันละ 2 ครั้ง)

คุณประโยชน์

คุณประโยชน์

  • โคลอสตรุมมีส่วนประกอบของ สารโปรตีนภูมิคุ้มกัน IgG, IgA, IgM, IgE, IgD สามารถช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน รักษาสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันและป้องกันต่อการของรุกรานของเชื้อโรค
  • โคลอสตรุมมีส่วนประกอบของ IgF-1 (Insulin like growth factor) ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต ซ่อมแซมเซลล์ในร่างกาย เพิ่มการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อและรักษาสภาพเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆ
  • ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่ายกายในช่วงระยะเวลาอันสั้น เพราะ IgG สูงถึง 40%
  • ทานง่าย รสชาติอร่อย
guest
ชื่อ
Email
เบอร์โทรศัพท์